Proč necestovat po EU zdarma s Discover?

Již tři roky funguje soutěž Discover EU, která je nově zařazena do programu Erasmus+ (v ČR jej realizuje Dům zahraniční spolupráce). Tato soutěž poskytuje osmnáctiletým studentům možnost procestovat během měsíce veškeré země Evropy, a to od Islandu až po Turecko. 

Součástí cestovního pasu je hlavně cestování vlakem či letadlem, ale také slevy na vstup na kulturní a sportovní akce či ubytování, jídlo a vzdělávací aktivity, které jsou realizovány na tzv. Meet-upech v každé zapojené zemi.

Cílem je rozvíjet pro život důležité dovednosti, jako je nezávislost, sebevědomí a otevřenost vůči jiným kulturám a především objevování evropských krajin a rozmanitosti měst a obcí. 

Jak vyhrát?

Podmínkou zapojení do soutěže je věk 18 let a zodpovězení několika otázek o evropské integraci a cílech Evropské unie. Možnost zapojit se má každý čerstvě osmnáctiletý člověk dvakrát, a to na jaře a na podzim. Po úspěšném splnění podmínek pro přijetí jsme byli vybráni a máme možnost si v počínajícím roce zvolit trasu, kterou se chceme vydat a která místa poznat.

Naše zkušenosti

Nás tři (Vanesa Jasníková, Filip Kozák,  Natálie Jasníková) cesta teprve čeká a pečlivě ji plánujeme. Ale v minulém roce již dva naši studenti podnikli několikadenní pouť. A co na to říkají? 

„Se spolužákem Erikem jsme se vydali v létě 2022 na týden a půl po některých hlavních městech Evropy – Paříži, Bruselu, Amsterdamu a Berlíně. A výlet nám toho přinesl spoustu. Naučili jsme se orientovat v neznámém městě, komunikovat anglicky s cizími lidmi, a hlavně jsme měli šanci poznat nová místa. Tuto zkušenost doporučuji všem,“ říká Petr Sedláček.

Mgr. Tkáčová a Mgr. Plaček již minulý týden přijali na SGO zástupkyně Domu zahraniční spolupráce a předjednali spolupráci v různých oblastech. Studenti, máte se na co těšit!