Tradice obohacená o jednu premiéru

Již řadu let na Mikuláše pořádáme Vánoční zpívání, nezapomněli jsme na to ani letos. A v rukávu jsme měli i překvapení!

V úterý 6. prosince jsme už dopoledne v naší škole vykouzlili nádhernou předvánoční atmosféru. Ne příliš početný, ale o to více nadšený pěvecký soubor si připravil koledy, spirituál i několik populárních písní s vánoční tematikou. Zpěv doprovodili instrumentalisté z řad studentů i kolegů učitelů.

Ve dvou etapách se v mezipatře naší budovy vystřídaly třídy všech ročníků, aby poslouchali nebo si i zazpívali a tím se naladili na sváteční notu. Soudíme, že řazení skladeb mělo stoupající tendenci. Aspoň tomu odpovídal potlesk. A když před mikrofon předstoupil matikář a fyzikář Radim Frič a zazpíval Ledeckého hit Ryba rybě, aplaus k této premiéře byl vpravdě neutuchající.

Po programu jsme se rozcházeli za svými povinnostmi svátečně naladěni. Vánoce vyhlížíme opravdu netrpělivě.    

Ještě zbývá všem aktérům srdečně poděkovat, protože se do programu zapojili s nevšedním nasazením.