Přinesli jsme seniorům vánoční atmosféru

Ve čtvrtek 1. prosince zavítali naši studenti do Domova Bílá Opava, aby pásmem koled potěšili zdejší klienty.

Správnější by bylo napsat – studentky, protože v improvizovaném sboru byly jen dívky. Za doprovodu kláves zazpívaly tradiční koledy, ale také některé moderní skladby country nebo populární hudby, které jsou však s vánoční atmosférou neodmyslitelně spjaty.  

Zpěv doprovázelo mluvené slovo. Paní učitelka Hrstková se snažila publiku připomenout, jak svátky prožívali dříve, v kruhu blízkých.

I když naše vystoupení trvalo jen několik desítek minut, sklidilo potlesk. Rády jsme také viděly, že se k nám někteří klienti Domova přidali a polohlasem si notovali texty, které jim připomněly dětství, např. koledu O Tannenbaum.

Podobné vystoupení nás čeká ještě v seniorské Vile Vančurova. Věříme, že i tam pomůžeme navodit příjemnou vánoční atmosféru.