Seminář z psychologie se poučil o poruchách autistického spektra

V pondělí 21. listopadu nás seminaristy psychologie 4. ročníku vzala paní učitelka Michaela Nová do světa dětí s poruchou autistického spektra PAS.

Představte si, že jste na nejbláznivější horské dráze. Zábavní parky a kolotoče jsou báječné, když si chcete užít volno, ale jak dlouho byste dokázali dělat svoji běžnou práci uvězněni na téhle zběsilé atrakci? Dokázali byste řídit schůzku, učit se, psát domácí úkoly, relaxovat, zatímco byste vnímali závrať, křik spolujezdců, sílu protivětru, nečekané propady, prudké změny směru? Po tříminutové jízdě jste rádi, že můžete vystoupit. Pro mnoho autistických dětí však tahle jízda nemá žádný konec, je to stav, v němž žijí neustále.
Dnes jsme si všechno vyslechli z vlastní zkušenosti paní učitelky – co by dítě s autismem chtělo, abyste věděli, abyste rozuměli jeho chování. Nabídla nám řadu praktických rad, vlastních zkušeností, pracovní listy, literaturu zabývající se touto problematikou, kresby dítěte s PAS. Byli jsme seznámeni i s horšími stránkami, se kterými se lidé s touto poruchou musí potýkat. Autismus sám o sobě není hrozný, ale když mu nerozumíme, nedokážeme pomoci a to může být frustrující pro všechny. Proto je důležité o těchto věcech vědět a umět respektovat lidi s touto poruchou.