Pan Zdeněk Jeník opět na naší škole

Beseda s pamětníkem Zdeňkem Jeníkem,  který se v 80. letech podílel na přepisování Charty 77 a byl vyslýchán STB.

V úterý 15. listopadu na naší škole v rámci projektu Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví proběhla přednáška na téma Státní bezpečnost, která se konala při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii.

V první hodině jsme zhlédli film s názvem Nikomu jsem neublížil, v němž jsme si mohli vyslechnout příběhy příslušníků státní bezpečnosti a jejich pocity při plnění služby.

V další hodině nám bylo umožněno diskutovat s pamětníkem panem Zdeňkem Jeníkem, se kterým se někteří z nás již mohli setkat minulý rok. Pan Jeník nám ochotně odpovídal na naše dotazy a tím nám přiblížil období okolo sametové revoluce. Přednáška byla pro nás obohacující. Dozvěděli jsme se zajímavé informace, které mají dokonce přesah i do dnešní doby.

 Za tuto příležitost bych panu Jeníkovi za nás všechny rád poděkoval.