Město Opava si připomnělo události spjaté se 17. listopadem

Ani letos jsme nechyběli na pietním shromáždění, jehož náplní byl odkaz událostí z let 1939 a 1989.

Den boje za svobodu a demokracii se 17. listopadu připomíná na mnoha místech naší republiky. Opava není výjimkou. A výjimečná není ani účast našich žáků a učitelů na slavnosti, kterou pořádá opavský Magistrát.

Letos byli hlavní řečníci dva – primátor Opavy Tomáš Navrátil a ministr financí, opavský občan Zbyněk Stanjura. Primátor připomněl obě dějinné události. Popsal průběh listopadových dní roku 1989 v Opavě, která nechtěla zůstat mimo běh dějin. Proto se tisícihlavý průvod vydal proklamovat své požadavky k tehdejšímu sídlu okresního výboru KSČ. Opavský primátor ale obzvlášť mladé upozornil, aby nezapomněli na odkaz studenta Jana Palacha. Ministr Stanjura pak hovořil o současné situaci, v níž můžeme sledovat snahu prosadit zájmy jednoho státu na úkor státu jiného, což může být vnímáno jako pozůstatek totalitního chápání moci.

Na závěr slavnosti jsme přihlíželi položení kytic k pomníku na náměstí Slezského odboje.