Seminář SVS trochu jinak

Seminaristé společenskovědního semináře měli v úterý 8. listopadu speciální přednášku s Davidem Březinou.

Je to bývalý student SGO, který nyní pracuje na Úřadu vlády ČR. Pro studenty si připravil výklad o Evropské unii a současném předsednictví České republiky. Studentům přiblížil fungování EU a jejích institucí nebo také historii působení naší republiky v Unii.

Moc děkujeme panu Březinovi a doufáme, že za námi ještě zavítá.