Němčináři SGO zvládli „únikovku“

Ve středu 2. 11. 2022 jsem společně se svou jazykovou skupinou (2B2) a paní učitelkou Martínkovou místo běžného vyučování zažila něco naprosto neobyčejného, ale přesto velmi přínosného.

Byli jsme Slezskou univerzitou pozváni na akci EXIT GAME, která nás vedla „po stopách Johanna Wolfganga Goetheho“, což byl německý básník, dramatik a politik. Cílem bylo získat číselný kód k otevření truhly s pokladem. Ve skupinkách jsme obcházeli stanoviště, která byla kompletně v němčině, a na nich jsme luštili různé hádanky a kvízy týkající se německy mluvících zemí, pozdravů, vynálezů či zeměpisu.

Po celou dobu bylo povoleno používat internet, tudíž nebyla zapotřebí perfektní znalost němčiny, důležitější byla schopnost pracovat s informacemi a technologiemi. V tom jsme všichni nesporně daleko lepší než v němčině, proto se nám podařilo uspět a všechny skupiny našly správný kód před vypršením časového limitu 80 minut. Myslím, že nebudu sama, která si tuto netradiční dvouhodinovku velmi užila. Jsem ráda, že jsme měli možnost něco takového zažít. Se stejným nadšením akci absolvovali také žáci 3. ročníku se svou třídní učitelkou Veronikou Pilavkovou.

Tímto děkujeme Mgr. Evě Čechové a Mgr. Janě Nálepové, Ph.D., které EXIT GAME spoluvytvořily a na celou akci dohlížely. Těšíme se na další zábavné akce v němčině. 🙂