Proběhla úspěšná prezentace našich projektů na mezinárodní úrovni

3. listopadu 2022 se na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu  PALESTRA v Praze uskutečnila mezinárodní konference na téma Zážitková pedagogika v edukačních a společenských souvislostech

K účasti bylo přizváno i Slezské gymnázium, aby na setkání v hlavním programu prezentovalo své projekty. Prezentace proběhla v anglickém jazyce a excelentně ji přednesly Kristýna Sýkorová a Adéla Kaštovská. Bezprostředně po prezentaci odborné publikum ocenilo projev obou děvčat a také zhodnotilo kvalitní projekty SGO.

Díky této konferenci se Slezskému gymnázium podařilo zajistit množství spolupracujících institucí jak v rámci ČR, tak i v zahraničí. Děkujeme Adélce i Kristýně za skvělou reprezentaci školy!