Naši Emisaři se zúčastnili mezinárodního workshopu Light Pollution 2022

Ve středu 26. října se Aneta Grueberová a pan učitel Radim Frič jako zástupci projektu Emise zúčastnili workshopu Light Pollution 2022. Konal se v Brně v rámci českého předsednictví Radě Evropské unie.

Akce byla zaměřena na problematiku světelného znečištění. Během necelých devíti hodin jsme měli možnost si vyslechnout řadu politiků a vědců, kteří bojují proti tomuto typu znečištění.

Aneta zodpovídá dotazy položené posluchači v sále od 5:08:48.

Kromě klasických prezentací jsme si poslechli i diskuse, do kterých jsme se dokonce i aktivně zapojili. Ty se dělily na tři podle tématu – legislativa a standardy, plánování a dotace a nakonec výzkum a povědomí. Do poslední zmíněné jsme byli přizváni jako diskutující.

Workshop byl nakonec uzavřen exkurzí na Kraví Horu a do parku Lužánky, kde jsou v těchto dnech nainstalovány čtyři typy inovativních lamp, které mají snížit světelné znečištění a zároveň zajistit bezpečnost těchto lokalit. Obyvatelé Brna si budou moci vybrat jeden z těchto čtyř typů světel, jež v budoucnu nahradí stávající veřejné osvětlení ve městě.

Akce byla uzavřena veřejnosti, avšak i tak se jí fyzicky v sále či on-line zúčastnilo přes sto padesát lidí.

Zkušenost to byla velice obohacující, ať už po stránce jazykové (celý workshop byl veden v anglickém jazyce), tak vědomostní.

Pokud byste měli zájem si přečíst článek na stránkách ministerstva, naleznete jej zde