Roboti čelí nástrahám internetu

Hlavním cílem projektu Code Week je popularizace oborů algoritmizace a programování. Zapojit se může každý – organizace, jednotlivec, malé dítě či senior. A to by nebyli naši žáci, aby se nezapojili.

Konkrétně žáci 1. A přijali nelehkou výzvu nazvanou Roboti čelí nástrahám internetu. Jejich úkolem bylo naprogramovat robota tak, aby jeho chování bylo analogické s chováním uživatele, který se občas musí vypořádat s nástrahami internetu. Šlo tedy o dvě rezonující témata nové informatiky – kyberbezpečnost a robotika.

Naši začínající programátoři prokázali notnou dávku tvořivosti, což dokládají popisky chování robota níže. A přestože se s mBoty setkali poprvé, ani blokové programování jim nečinilo větší potíže.

Chování robotaChování uživatele (analogie)
Robot stáhne vir, který mu způsobí nekorektní chování – točí se a hraje dokola Ovčáky, čtveráky.Uživatel je na stránce a rozhoduje se, jestli má stáhnout nelegální kopii hry. Rozhodne se pro ano, ale společně s hrou stáhne vir, který způsobí nekorektní chování PC.
Robot couvá nebo se pohybuje vpřed a rozsvěcuje se různými barvami.Robot couvá = uživatel odmítá přistoupit na žádosti podvodníka (svítí zeleně – dobré rozhodnutí), když jede vpřed, podvolil se nátlaku podvodníka (svítí červeně – špatné rozhodnutí).
Robot zahraje jednoduchou písničku, např. Ovčáky, čtveráky.Na internetu je třeba dbát na autorství. Populární písně bychom neměli stahovat a sdílet v cloudových uložištích.