Kolik odpadu jsme z přírody odstranili?

Již počtvrté se 12. října konala tradiční úklidová akce školního Ekotýmu v rámci projektu Ukliďme Česko. Členové školního Ekotýmu společně s dobrovolníky zavítali opět do okolí Stříbrného jezera v Opavě a krátkého úseku řeky Opavy.

Během necelé hodiny se nám podařilo nasbírat 6 pytlů naplněných různým odpadem, většinou se jednalo o plasty. Odpadu je v přírodě stále hodně, nicméně oproti předchozím rokům se okolí lehce „pročistilo“ a počet pytlů s odpadem se snížil. Věřme, že to nebyla jen náhoda. Pro nováčky Ekotýmu to byla první větší akce, takže se kromě sběru odpadu blíže seznámili i se svými spolužáky z vyšších ročníků. Všem účastníkům děkujeme a budeme se těšit na další společné akce.