Američtí piloti na SGO

Ve čtvrtek 15. září navštívili naše gymnázium američtí piloti. Do Česka zavítali v rámci Dnů NATO v Ostravě, kterých se účastnili se svým letounem B-52.

Jejich první návštěvu naší republiky jsme jim zpestřili prohlídkou Slezského gymnázia. Piloty jsme zavedli do specializovaných tříd, například biologie, chemických laboratoří či výtvarné učebny. Zde měli možnost prohlédnout si vybavení, které nám pomáhá při studiu. Dále navštívili některé třídy přímo v průběhu vyučování. Při této příležitosti se piloti podívali, jak probíhají dané hodiny, jaká je zrovna probíraná látka a se studenty si mohli navzájem položit pár otázek.

Po prohlídce budovy měly studentky třídy 4. C připravenou prezentaci o městě Opava. Poté následovala volná konverzace. Ve skupinkách jsme tak porovnali kulturní rozdíly, ptali se na život ve Spojených státech a naopak jsme přiblížili, jak to chodí v České republice.

Toto setkání dalo nám studentům jedinečnou příležitost ověřit si naše konverzační dovednosti v anglickém jazyce přímo s rodilými mluvčími. Za tuto možnost velice děkujeme.