Seminaristé v opavském Centru duševního zdraví

V úterý 20. září se seminaristé čtvrtého ročníku semináře z psychologie účastnili prohlídky a následné přednášky v Centru duševního zdraví v Opavě na Olomoucké ulici. 

Přednáška, jejíž hlavní tělo tvořily otázky přítomných studentů, se dotkla mnoha témat spojených především s problematikou pěstounské péče, adopce dětí či péče o děti, které zažily silný traumatizující zážitek. Dále se studenti zajímali o práci terapeutů, psychologů a náhradních pěstounů. Prodiskutována byla i ekonomická a legislativní problematika spojená s adopcí a péčí o dítě. 

Celá přednáška i s prohlídkou trvala zhruba hodinu a půl a studenti si z ní odnesli mnohé poznatky.