Program Apollo 2022 pro žáky 1. ročníku

Sotva se podívali do prostor školy, už na naše nové žáky čekal program Apollo, který si klade ambici zvýšit jejich kompetence k učení.

V úterý 6. září bylo pět vyučovacích hodin věnováno nejrůznějším technikám, které naznačují, jak se efektivněji učit a tím úspěšně překonat možná trochu stresující vstup na novou školu. Pokud si ale žáci uchovají povědomí o tom, co se dozvěděli, jsou na nejlepší cestě zvládat nejen středoškolské, ale i vysokoškolské učení.

Věnovali jsme se tomu, jak získat motivaci a nastavit si růstový typ myšlení, jak hledat své priority či jak prezentovat poznatky. Seznámili se s vlastním učebním stylem a s tím, jak jej posilovat. Velmi úspěšné bylo také poučení o plánování času. Mnozí z absolventů programu si teď – podle svého vyjádření – chtějí nastavit časový rozvrh, aby zvládli problém prokrastinace, zařadit pestré metody učení, efektivně prezentovat před spolužáky.

Našim prvákům přejeme, aby se vyrovnali co nejlépe se stresem, dokázali se orientovat ve svých prioritách a cítili se maximálně motivovaní ke studiu, které je krokem k jejich budoucnosti.