Učitelský teambuilding aneb Tečka za prázdninami

Věřte, nebo ne – i učitelé mohou po letní pauze pociťovat lehkou nervozitu z návratu do vyučovacího procesu. Začátek školního roku jim letos zpříjemnil třídenní teambuilding.

Základním táborem se stalo město Znojmo, kde jsme strávili nejvíce času. Ten jsme měli možnost naplnit různými aktivitami – cyklistikou, pěší turistikou, prohlídkou městského opevnění či podzemí. Někdo absolvoval skupinovou prohlídku městských pamětihodností s průvodcem, jiný dal přednost individuálním toulkám po historických a kulturních památkách této lokality.

Kromě Znojma jsme navštívili také město Třebíč, kde jsme absolvovali komentovanou prohlídku židovské čtvrti, Zadní synagogy a domu Seligmanna Bauera – soubor židovských památek je společně s místní bazilikou zapsán na seznamu památek UNESCO. Třetím zastavením se stala Telč, jejíž fenomenální náměstí musí zanechat v každém návštěvníkovi trvalý dojem stejně jako prohlídka místního renesančního zámku.

Během pobytu měli učitelé možnost vytvářet neformální skupinky, v nichž probrali své plány do nového školního roku, společně řešili problémy a sdíleli užitečné tipy do výuky. Podpořili jsme tak nejen učitelský well-being, ale také otevřeli prostor pro pevnější přátelské vazby v učitelském týmu.

Děkujeme vedení školy, že výjezd podpořilo, a Mgr. Karin Římanové, že jej zaštítila po organizační stránce.