Přivítali jsme žáky 1. ročníku

Dne 1. září se již tradičně konalo přivítání žáků 1. ročníku v Kulturním domě Na Rybníčku. Za přítomnosti rodičů a učitelského sboru se tak prváci oficiálně stali středoškolskými studenty.

Jsme nadšeni, že můžeme přivítat třídu 1. A, která se jistě ukáže jako AKTIVNÍ a AMBICIÓZNÍ a projeví své talenty nejen v ANATOMII, ARITMETICE a ANGLIČTINĚ.

Těšíme se rovněž na třídu 1. B, již bude zdobit BADATELSKÝ duch a BRATRSKÉ vztahy. Očekáváme, že projeví BEZBŘEHÉ nadšení zejména pro BIOLOGII, BRAINSTORMING a BĚŽECKÉ disciplíny.

Třída 1. C se ozdobí CÍLEVĚDOMOSTÍ a shromáždí se v ní CTITELÉ moudrosti. Excelovat budou zcela jistě v CIZÍCH jazycích a s pomocí svého třídního učitele zvládnou CYKLISTIKU stejně jako CENNÉ papíry.

Všem novým prvákům přejeme studium, které bude inspirativní, přínosné a na které budou dlouho a rádi vzpomínat.