Bordeaux a Edinburgh

Na přelomu července a srpna se za vzděláním vypravili také Mgr. Kamil Plaček a Mgr. Kateřina Obrusníková.

Mgr. Kamil Plaček absolvoval kurz anglického jazyka v jazykové škole Alba English School v Edinburghu v rámci programu Erasmus+, Mgr. Kateřina Obrusníková se vypravila na metodologický kurz do jihozápadní Francie, do hlavního města vína, Bordeaux.

Kamil Plaček: Věděli jste, že Alba znamená ve skotské gaelštině Skotsko?

Ve skupině s ostatními zahraničními studenty z Kazachstánu, Španělska a Itálie jsme konverzovali a věnovali se jazykovým detailům na úrovni Upper Intermediate. Zvláště v konverzaci se španělskými kolegy bylo velmi těžké nepoužívat oblíbenou španělštinu. Příslibem do budoucna je spolupráce s novou partnerskou školou v Cordobě.

Jazykové vzdělávání jsem doplňoval historií Skotska, ve které figuruje většinou jen jedno jméno – Mary of Scots… was born here, was here etc.viz fotografie.

A na závěr: umíte vyslovit správně místo, kde se Mary of Scots narodila? Linlithgow.

Kateřina Obrusníková: Společně s kolegy vyučujícími francouzštinu na školách v šesti různých státech USA a v pěti různých postkomunistických zemích jsme hledali cesty, jak zefektivnit a zatraktivnit hodiny pro naše studenty, jak do výuky nenásilně zařadit aktuální a zajímavá témata, a to jak za pomoci moderní techniky, tak tradičně.

Vyhledávat zdroje a nástroje nám pomáhaly dvě lektorky z mezinárodní jazykové školy France Langue. Výuka probíhala nejen v prostorách školy, ale také v muzeu Akvitánie, v alternativním divadle nebo v knihkupectví.

Navzájem jsme se inspirovali, spolupracovali jsme v párech i skupinách, sdíleli jsme zkušenosti o tom, co funguje a co už méně, všichni jsme si potvrdili, že byť pocházíme z různých koutů severní polokoule, z různého kulturního nebo sociálního prostředí, mnohé nás spojuje. Řešit kulturní, sociální, ekonomické a další překážky je strategickým cílem programu Erasmus+, ze kterého byla tato mobilita financována.