Žáci SGO tvořili pracovní listy pro Kozmické ptačí louky

Žáci našeho gymnázia se zapojili do tvorby pracovních listů pro lokalitu Kozmické ptačí louky.

Kozmické ptačí louky je území nacházející se mezi obcemi Kozmice a Jilešovice. Jedná se o oblast výskytu ptáků, které zde lze pozorovat od jara do podzimu. Mezi chráněné druhy lokality patří orel mořský, čáp černý, jeřáb popelavý, ledňáček říční. V této oblasti se vyskytuje i velké spektrum obojživelníků a plazů, vzácný motýl modrásek bahenní a ryba piskoř pruhovaný.

Čtyři studenti našeho gymnázia se více než před rokem zapojili do projektu ve spolupráci s Magistrátem města Opavy a firmou Semix, která zaštiťuje uvedenou lokalitu. Výsledkem naší práce byly pracovní listy pro mateřskou, základní a střední školu, které si můžete stáhnout na stánkách města i uvedené lokality. Studentům děkuji za jejich práci i nasazení. Do projektu se zapojili – Jana Hopjanová (3. C), Matěj Tvarůžka ( 4. C), Karolína Gotzmannová a Adéla Dastigová (obě 2. C).