Muzeum patologie aneb Zombie apokalypsa

Seminaristé během hodin výuky zavítali do Muzea patologie, kde si mohli prohlédnout exponáty a vyslechnout přednášku o oboru patologie.

Dne 23. června 2022 se seminaristé z chemie a biologie zúčastnili přednášky v prostorách Muzea patologie ve Slezské nemocnici v Opavě. Přednáška byla vedena paní primářkou MUDr. Evou Sehnálkovou, která nám přiblížila práci patologa, jež neobnáší pouze pitvy, ale je zaměřena na zkoumání vzorků živých pacientů. Tato práce je velmi důležitá, protože patologové musí rozpoznat, o jaký konkrétní problém se jedná, zda jde o maligní nádor či o „pouhý“ zánět. Dále se paní doktorka zaměřila na samotné exponáty muzea, které se dochovaly z dob působení pana profesora Aloise Materny. Snažila se také poukázat na dopad různých negativních vlivů ohrožujících náš život, např. alkoholu či nikotinu pomocí ukázky cirhózy jater.