Mezinárodní titul Ekoškola obhájen

Mezinárodní certifikát programu Ekoškola je kýženým výsledkem našich snah v předchozích třech letech. Slavnostní převzetí titulu proběhlo ve čtvrtek 16. června 2022 v reprezentačním sále Staroměstské radnice v Praze.

Jak tuto událost prožívaly členky školního ekotýmu?

Po třech letech naší tvrdé práce je to tu zas. Brzy ráno, kdy většina ještě spala, jsme se setkaly na opavském nádraží a společně s Mgr. J. Dűmlerovou a Mgr. S. Paterovou se vydaly vstříc našemu hlavnímu městu, stověžaté Praze.

Díky typické „dochvilnosti“ vlaků jsme hned po příjezdu nemusely na nic čekat a mohly se rovnou vydat na Staroměstskou radnici. Tam už nás přivítala obrovská místnost plná zástupců sdružení Tereza i představitelů Ministerstva životního prostředí, ale hlavně podobně smýšlejících lidí z různých škol a krajů. Byla pro nás obrovská čest vidět všechny tyto mladé lidi, kteří myslí na naši budoucnost. 

Celým slavnostním dopolednem nás provedl charismatický moderátor, jenž upoutal pozornost všech v místnosti. Také zástupci institucí se s námi ve svém krátkém vystoupení vždy o něco zajímavého podělili. A potom už přišla řada na nás, studenty jednotlivých škol. Postupně jsme byli předvoláváni k tomu, čeho jsme se nemohli dočkat, a to k převzetí titulu.

My jsme usilovaly o titul Zelená cesta, který je nejvyšším ohodnocením. Toto ocenění se nám podařilo obhájit, a proto jsme byly na sebe patřičně pyšné. Pak už na nás čekal zbytek naší odměny, tou byla komentovaná prohlídka Staroměstské radnice a vstup do Národního muzea.

Celý den jsme si samozřejmě moc užily a už se nemůžeme dočkat, až bude chodby naší školy zdobit nový certifikát Ekoškoly. Na závěr bychom chtěly poděkovat všem, kteří při obhajobě titulu pomáhali. Budeme rády, když nám pomůžete i příště, neboť titul má platnost 3 roky.

Za celý Ekotým A. Dastigová (2. C), T. Harazimová (3. A), J. Hopjanová (3. B), E. Laryšová (1. C) a V. Vontrobová (3. C)