Finanční gramotnost trochu jinak

Slezské gymnázium bylo osloveno  Mgr. Kozelkovou z odboru rozvoje města a strategického plánování Opavy, aby  otestovalo aplikaci pro plánování úpravy prostranství našeho města. 

Dne 15. června si studenti 3. B – v rámci hodin základů společenských věd – vyzkoušeli novou aplikaci iHřiště, která vznikla ve spolupráci s firmou BeePartner. Podle slov pana Daniela Konczyny, což je spolumajitel firmy BeePartner, jsme byli první škola v České republice, která si tuto aplikaci mohla vyzkoušet.

Jedna skupina žáků využívala telefony s aplikací a druhá skupina měla papírovou verzi. Měli jsme za úkol vcítit se do role architekta nebo primátora a pracovat s omezeným finančním rozpočtem. Cílem hry bylo na papíře či v mobilu rozmístit po Bezručově náměstí různé prvky, které nám tam chybí – například stromy, květinové záhony, pítka nebo odpočinkové zóny. Aplikace by měla sloužit ke hře i k aktivnímu občanství, což znamená být aktivně zapojen do plánování prostředí kolem nás.

Aplikace iHřiště by měla být pro veřejnost dostupná v červenci. 3. B vám tuto hru doporučuje.