Nedávno na naší škole započala výroba učebních pomůcek na 3D tiskárně

Student 3.C Vít Švec začal s tiskem jaderné elektrárny do hodin fyziky.

Podle pokynů jeho vyučujícího Mgr. Ondřeje Piky stáhl z webu Svět energie model reaktoru a poté jej upravil do patřičně vhodného měřítka tak, aby jednotlivé součástky vyhovovaly parametrům našich školních tiskáren.

Celý model reaktoru tak nakonec musel zmenšit o 30 %. Doba tisku zabrala dohromady více než 40 hodin a v rámci ní byly využity dva typy materiálu – PLA filament vyrobený z kukuřice (je tak snadno recyklovatelný) a PETG filament, který je složením podobný pet lahvím.

Momentálně se Vít připravuje k postupnému dokončování zbytku jaderné elektrárny a přípravě dalšího projektu – větrné elektrárny.