Na Slezském gymnáziu startuje nový projekt

Jako pokračování Dne D se v současné době rozběhl projekt Metanoia.

Dne 7. února 2022 se na Slezském gymnáziu v Opavě odehrál Den D, který byl zaměřen na téma duševního zdraví, zejména tedy u mladých v době „covidové“ a „pocovidové“. Za jeho kvalitu ručily, krom seminaristů společenskovědního semináře, Mgr. Kamila Tkáčová a Mgr. Kateřina Hertlová. Shrnutí Dne D je možné si přečíst v březnovém vydání zpravodaje statutárního města Opavy Hláska.

Téma duševního zdraví však není jednorázovou záležitostí a kvůli své komplexnosti se nedá plně prodiskutovat za pouhý jeden den. Jako pokračování Dne D vznikla ze strany studentů iniciativa vytvořit projekt, který by se problematikou hlouběji zabýval. Zanedlouho projekt skutečně vznikl a funguje pod názvem Metanoia, cesta změny způsobu života, myšlení a srdce. Projekt byl zařazen do struktury již fungujících projektů na SGO a úzce spolupracuje například s projektem HELP P3, který školí o poruchách příjmu potravy.

Funkce hlavního vedoucího nového projektu se ujala studentka třetího ročníku Kristýna Sýkorová, která jakožto spoluorganizátorka již zmíněného Dne D disponuje určitými zkušenostmi. Garantem je Mgr. Kamila Tkáčová. Projekt svým účastníkům poskytuje zajímavou praxi ve formě fyzicky a kognitivně rehabilitačních aktivit pro znevýhodněné děti, inkluzivních a integračních programů pro válečné uprchlíky z Ukrajiny a spolupráce s Mgr. Pavlínou Němcovou, která se celý život zabývá problematikou náhradní rodinné péče a tíhou z ní vyplývající. Studenti jsou připravení se náležitě proškolit a pomáhat. Projektový tým také kooperuje s mateřskou školou Eliška, která se Slezským gymnáziem udržuje součinnost již od roku 2004. Studenti se aktivně podílí na odpoledních zájmových terapiích, organizaci různých společných akcí pro děti a rodiče, na realizaci projektových dnů apod.

V neposlední řadě studenti vytvářejí metodický materiál, který bude distribuován na základní a střední školy v ČR, a budou poskytovat přednášky na toto téma.

Kvůli mentálně a fyzicky vyčerpávajícím aktivitám a náročnému studiu je žákům poskytnuta možnost se odreagovat na ranních hodinách jógy s Mgr. Alexandrou Hoňkovou. Navíc každé úterý probíhá pro studenty Slezského gymnázia hodina arteterapie v rámci výtvarného kroužku Relaxuj s výtvarkou. Mgr. Michaela Nová v něm nabízí řadu technik k uvolnění napětí, emocí, k poznání sebe sama či druhých.

Doufáme, že se tento projekt potká s velkým úspěchem a předá studentům dostatek zkušeností a vědomostí.