Mladí diskutovali s politiky o budoucnosti kraje

Ve středu 4. května 2022 jsem se zúčastnil diskuse vybraných mladých lidí v rámci evropské akce Konference o budoucnosti Evropy zaměřené na Moravskoslezský kraj.

Úkolem studentů bylo formulovat otázky, které by zaujaly svou originalitou, a poslat je na diskusní fórum. Mezi těmito dotazy pak politici vybírali ty nejzajímavější. Jedna z vybraných otázek byla ta moje, proto jsem dostal příležitost setkat se s představiteli našeho kraje i s těmi, kteří reprezentují náš region v Evropském parlamentu.

Debata probíhala za účasti europoslance Evžena Tošenovského a hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka. Bylo představeno mnoho projektů a aktivit s cílem přinést pozitivní změnu pro budoucí generace. Mladí nyní budou moci uplatnit svou podnikavost a inovativní nápady v nejrůznějších oblastech života.