Seminaristé dějepisu oživili vzpomínky na Jana Zajíce

Dne 5. května 2022 navštívil seminář dějepisu Mgr. Branislav Dorko, Ph. D., aby nám připomněl osud Jana Zajíce.

Čin sebeupálení Jana Zajíce nám zasadil do souvislostí se světovými událostmi, jako bylo samoupálení Thich Quang Due ve Vietnamu roku 1963 nebo Ryszarda Siewice ve Varšavě roku 1968.

Krom zahraničí se přednášející věnoval i důležitým českým osobnostem v popředí s Janem Palachem nebo méně známým Evženem Plockem.

Poté nám přiblížil dětství, život a čin Jana Zajíce a zapůjčil nám odbornou literaturu plnou dobových fotografií.

Za celý dějepisný seminář panu Dorkovi děkujeme za přínosnou a zajímavou přednášku.

„Umřel jen ten, kdo žil pro sebe!“ – Jan Zajíc