Vítězství v krajském kole Ekologické olympiády

Ve dnech 28. a 29. dubna proběhlo krajské kolo Ekologické olympiády v nově vybudovaném environmentálním centru HUBERT v Hukvaldech.

Tématem letošního ročníku byla „Obnova krajiny“. Soutěž je týmová, za Slezské gymnázium zlatý tým tvořili: Jana Hopjanová z 3. B, Klára Beníšková ze 4. C a Matěj Tvarůžka ze 4. B. Náš vítězný tým postupuje do národního kola, které se uskuteční začátkem června.

Na zpáteční cestě studenti popsali a zhodnotili dva soutěžní dny těmito slovy:

Soutěž měla opravdu nabitý program a prověřila pestrou škálu našich dovedností, například schopnost zpracovat projekt a obhájit jej, schopnost práce v terénu, poznávání přírodnin a také kreativitu.

Jako první jsme odpovídali na otázky v testu, který prověřil naše znalosti z oboru ekologie. Další na řadě byl průzkum Hukvaldské obory, který se týkal přípravy podkladů k revitalizačnímu projektu. Zkusili jsme si měření průhlednosti vody, odchyt a určování bezobratlých. Následovala poznávačka živočichů, rostlin a minerálů. Večer jsme předvedli recesní scénku na téma „Kde je ta voda?“ a do pozdních hodin jsme se následně věnovali práci na revitalizačním projektu.

Druhý den jsme obhajovali náš projekt před odbornou porotou a také jsme vytvářeli suvenýr z přírodnin. Ten byl rovněž předmětem hodnocení a měl vyobrazovat typického živočicha, který žije v oboře. Výsledky naší společné práce porota ocenila nejvyšším bodovým ziskem. Umístili jsme se na 1. příčce, což znamená postup do celostátního kola!

Po celý průběh soutěže nás provázela dobrá nálada, týmový duch a velmi zdařilé počasí. Akce se zkrátka povedla na výbornou.