Daruj krev s SGO

Po dvouleté odmlce způsobené celou řadou epidemiologických opatření jsme obnovili tradici skupinového dárcovství krve. Skupina žáků spolu s jejich vyučujícími se dne 27. dubna vypravila na transfuzní stanici Slezské nemocnice v Opavě, aby zde darovali svou krev.

Svou zkušenost popisuje Marie Fiálková z třídy 4. B těmito slovy.

„Hned při příchodu se nás ujaly moc milé sestřičky, které nám vysvětlily, co nás čeká, a nabídly nám čaj a pečivo, aby se nám při odběru neudělalo zle.  

Postupně jsme všichni absolvovali vstupní vyšetření a paní doktorka s námi následně probrala výsledky. Pak už na nás čekala odběrová místnost, kde nás znovu sestřička uklidňuje, že ačkoliv ta jehla může působit děsivě, není to nic hrozného. 

Díky velmi milému personálu jsme všichni dárcovství zvládli na jedničku. Slazený čaj, který jsme měli neustále k dispozici v neomezeném množství, nám dodal sílu a zvedal náladu.

Byl to nezapomenutelný zážitek. Celé dopoledne jsem si užila se skupinkou skvělých lidí, kteří se rozhodli udělat dobrou věc. Věřím, že budu mluvit za všechny dárce, když řeknu, že pocit štěstí a naděje, že tímto někomu můžu pomoci, je k nezaplacení.

Pokud vám zdravotní stav nebrání, překonáte prvotní strach, připojte se k dárcům krve. Můžete využít dalšího skupinového dárcovství v červnu, případně na podzim tohoto roku, nebo můžete jít na vlastní pěst. Záleží jen na vás.“