Historie Opavy slovy profesora Zdeňka Jiráska

Žáci dějepisného semináře byli obohaceni přednáškou pana prof. PhDr. Zdeňka Jiráska, CSc.

Je znám jako český politik, historik, primátor Opavy v letech 2010–2014 a zastupitel Moravskoslezského kraje (2008–2012). Naši studenti měli to štěstí se s panem profesorem seznámit a poslechnou si interesantní a přínosný výklad na téma „Poválečná Opava“. Bipolární světové velmoci, Opava-Troppau, Sudetská župa a mnoho dalších pojmů si dnes studenti semináře se zájmem osvojili. Také zjistili, jak bombardování a přímé boje o Opavu 21. dubna 1945 vypadaly. Fatální následky, domácnosti bez vody, elektřiny, evakuace a vypálení Slezského zemského muzea … skoro vylidněné město.

Šokující fakta o nejvíc postiženém městě Česka, návštěva prezidenta Beneše v roce 1946, rychlé znovuvybudování Slezského divadla a autentická fotodokumentace. To všechno a mnoho dalšího bylo předmětem čtvrteční přednášky, nad kterou budou studenti ještě dlouho přemýšlet.

Historie je věda o tom, co se nikdy nestává dvakrát. I proto je důležité pochopit historii rodného města a poučit se z chyb, které stály Opavu vlastní základy.

Rádi bychom ještě jednou poděkovali panu profesorovi Zdeňku Jiráskovi za jeho poutavý výklad a ochotu udělat si čas na studenty dějepisného semináře. A paní učitelce Věře Podrazké za aktivní snahu naše hodiny obohacovat.