Ukliďme Česko

V souvislosti se Dnem Země i letos proběhla akce Ukliďme Česko, kterou jsme s Ekotýmem pořádali již potřetí.

Poprvé jsme se však vrhli do úklidu v okolí svaté Anny, již jsme vyhodnotili za prahnoucí po naší pomoci.

Sešli jsme se ve čtvrtek 21. dubna 2022 na zastávce Psychiatrická léčebna a odtud jsme se pak vydali na naši honbu za odpadem. I přes ne příliš hojnou účast se nám podařilo pokrýt poměrně velkou plochu a během hodiny sesbírat 8 pytlů s odpadem.

Akce však nebyla pořádaná pouze na pomoc přírodě, ale také za účelem poznání nových lidí a vyčištění si hlavy po náročném dni ve škole či v práci, což se nám všem podařilo.

S celým Ekotýmem si klademe za cíl do příští akce Ukliďme Česko zvýšit účast jak studentů/pracovníků naší školy, tak i jejich přátel, rodin či známých.