První místo v celostátní soutěži Mladý zahrádkář

Český zahrádkářský svaz každoročně pořádá celostátní soutěž Mladý zahrádkář. Ani taková soutěž nezůstala našimi žáky nepovšimnuta.  

Jedná se o nejrozsáhlejší a historicky nejstarší přírodovědnou vědomostní soutěž v ČR, která byla poprvé pořádána v roce 1977. Pro kategorii středních škol nyní probíhá elektronickou formou a její nejlepší řešitelé postupují do prezenčního kola.

 Soutěž je rozdělena do dvou částí – první část je věnovaná vědomostnímu testu z oborů botaniky, pěstitelství, ovocnářství a zelinářství. Úkolem druhé části je praktické poznávání rostlin, jejich semen a plodů. Na splnění obou částí je hodinový časový limit. Účastníci mohou získat maximálně 80 bodů a naší studentce Janě Hopjanové z 3. B se jich podařilo získat 78. Svým bravurním výkonem si Jana vybojovala první místo a postoupila do prezenčního kola, které se uskuteční 18.–19. června 2022 na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně.