77 let od osvobození Opavy

V pátek 22. dubna proběhl u pomníku v Janáčkových sadech pietní akt k 77. výročí osvobození našeho města.

Celou slavnost provázely tematické písně sboru Domino, který setkání formálně zahájil zpěvem české hymny. Vyslechli jsme si projev pana primátora Opavy Tomáše Navrátila, dále promluvil poslanec Parlamentu ČR a vzpomínkovou část zakončil zástupce Armády ČR.

Nejen díky jejich slovům jsme si připomněli hrdinství našich předků, které bylo mnohdy vykoupeno cenou nejvyšší, ale také válečné zločiny páchané na místních ženách nebo to, že Opava byla jedním z nejzničenějších měst v poválečném Československu.

Všichni řečníci, a troufnu si říct i přihlížející, se shodli na tom, že historie nemá být zapomenuta a často se právě kvůli takovým činům udrží v naší paměti neobvykle dlouho.

V ovzduší letošní piety bylo cítit i napětí smíšené se strachem, protože nám v mysli vyvstala paralela se současnou situací na Ukrajině.