Kurz češtiny pro Ukrajince naplněn

Případní další zájemci nechť zkontaktují jinou školu, kde kurzy češtiny probíhají.

Ve spolupráci se zřizovatelem nabízí naše gymnázium kurz češtiny pro uprchlíky z Ukrajiny. Tento kurz je určen pro osoby připravující se na vstup na trh práce či již pracující, tj. pro osoby starší 18 let.

 • Zahájení: 2.5. 2022
 • četnost: 2 x 90 minut týdně
 • termíny: pondělí 15:30 – 17:00 a čtvrtek 15:30 – 17:00
 • forma: prezenční
 • přihlášky eviduje: Radana Polášková – email sekretariat@sgopava.cz a tel. 553 710 542

Stanovená kapacita kurzu: minimálně 4, maximálně 15 osob. Do kurzu je možno účastníky přijímat průběžně až do naplnění kapacity kurzu. Počet hodin kurzu: celkem 20 vyučovacích hodin (tzn. 20 x 45 minut).

Zde najdete Přehled kurzů češtiny pro Ukrajince v Moravskoslezském kraji s pravidelně aktualizovanými počty volných míst.

Obsah kurzu:

 • Gramatika – posluchač se seznámí s rozdíly mezi jazyky, zaměří se na skloňování, časování, slovní druhy, oslovení
 • Slovní zásoba – posluchač se seznámí se slovní zásobou vztahující se k bydlení, jídlu a pití, dovolené a hotelu, počasí, charakterovým vlastnostem, technice (počítač, telefon), návštěvě lékaře, zajištění brigády/práce.
 • Mluvení – posluchač se naučí vyjádřit k mnoha tématům na úrovni čistě osobní i obecnější a reagovat v mnoha situacích.
 • Čtení – posluchač si dokáže přečíst i delší, složitěji koncipované texty popisující různé aspekty našeho života. Čte, rozumí a překládá články z novin typu kuriozity, zajímavosti.
 • Poslech – posluchač porozumí i delším a z hlediska slovní zásoby a gramatiky rozmanitějším dialogům a monologům, pokud se zakládají na probraných tématech.
 • Psaní – posluchač se naučí produkovat texty (dopisy, popisy), které se už výhradně neopírají o konkrétní vzory, ale které jsou vytvořeny samostatněji a ukazují schopnost využít nabytých znalostí k vyjádření vlastních názorů a zážitků. Nácvik písma.