Na pomoc přírodě společně se zaměstnanci Lesů ČR

V rámci aktivit u příležitosti Dne Země se žáci 2. B vypravili do lesů kolem Raduně uklízet po lidech, kteří si přírodní prostředí pletou s popelnicí.

Po dvouleté pauze způsobené protikoronavirovými opatřeními jsme se konečně vrátili k tradici úklidu lesa. Ve čtvrtek 7. dubna 2022 jsme zamířili do lesů v okolí obce Raduň, abychom přírodě ulehčili od produktů naší civilizace, které sem odložili lidé – asi jsou líní odvézt odpad do sběrných dvorů nebo jim ochrana přírody nic neříká.

Dvacet sedm přítomných studentů se rozdělilo do 6 skupin, aby naše práce obsáhla co nejširší oblast. Pracovních Lesů ČR pak s každou skupinou vyrazili jiným směrem. Na místě určení jsme důkladně prošli celou oblast a sbírali a sbírali. Řada igelitových pytlů se plnila, až jsme nakonec vše pomohli naskládat na vlečku traktoru a vozíky za osobními auty. Podle informace pana revírníka Slavíčka jsme z přírody odstranili celkem 900 kilogramů odpadu, z toho 200 kilo tvořily vyhozené pneumatiky.

Děkujeme Lesům ČR za možnost aktivně se zapojit do ochrany přírody. Věříme, že si po naší akci volněji vydechla.