Badatelské dílny 2. ročníku proběhly úspěšně!

Žáci Slezského gymnázia si ve třídenním bloku vyzkoušeli netradiční formy učení. Zabývali se atraktivitami Opavy, zmapovali generaci Národního divadla a dokonce se proletěli i vesmírem.

Program inovativního učení byl naplánován na 4. – 6. dubna. Tři třídy druhého ročníku vystřídaly postupně tři pracovní bloky. Během každého dne se zabývali vybraným tématem pojatým v širších souvislostech s důrazem na hlubší porozumění, mezipředmětové vztahy a týmovou práci.

Přírodovědný blok byl pojat velkoryse jako cesta mimozemské civilizace vesmírem. Studentské týmy měly za úkol navrhnout komunikační nástroj pro hmyz, fyzikálně vysvětlit, jak hmyz létá, nebo třeba spočítat, zda by se nám vyplatil jako zdroj potravy. V chemické části pak přišly na řadu rakety a jejich pohon, časoprostor a antičástice. To vše za podpory moderních digitálních technologií – tabletů, projekcí a videomikroskopů.

Humanitní blok přinesl komplexní pohled na Národní divadlo – jeho budovu, výzdobu i repertoár. Žáci se seznámili nejen s tvůrci původních českých divadelních her a oper, ale i s dalšími klíčovými osobnostmi dané doby, T. G. Masarykem či Miroslavem Tyršem. Součástí bloku byla výtvarná dílna, filozofická disputace, tyršovská rozcvička i týmová práce při sestavování dramaturgického plánu divadelní sezóny.

Jazyková sekce si dala za cíl propagovat Opavu jako skvělý turistický cíl. Žáci ve skupinách zpracovali turistické okruhy centrem města i vzdálenějším okolím. Vznikl dokonce i návrh cyklovýletu. Přímo do elektronické mapy pak vyznačili pamětihodnosti a zajímavá místa s popisky v angličtině a dalších jazycích. Trasy mají různá zaměření – vyberou si fanoušci historie, sportu i dobrého jídla. Vznikl i opavský „hon za pokladem“, který poslouží při prezentaci Opavy účastníkům zahraničních partnerských škol.

Věříme, že žáci při programu posílili své kreativní myšlení, budovali přátelskou atmosféru ve třídě a získali motivaci do poslední čtvrtiny tohoto školního roku.