Ocenění pro paní ředitelku a Mgr. Morcinkovou


Dne 29. března 2022 se v kravařském zámku konalo předání cen, které rada Moravskoslezského kraje každoročně uděluje nejlepším pedagogickým pracovníkům. Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost obdržely ředitelka Slezského gymnázia Ing. Milada Pazderníková a Mgr. Zdeňka Morcinková.

Naše škola se tak stala jedinou vzdělávací institucí v kraji, která se může pyšnit dvěma oceněnými pedagogy. Kritérii pro udělení ceny jsou mimo jiné nadstandardní aktivity, vizionářský přístup ke vzdělávacímu procesu, zapojení do mezinárodních projektů a grantů či volnočasová práce s žáky.

Oběma našim oceněným kolegyním srdečně děkujeme za jejich práci, tvůrčí nasazení a skvělou reprezentaci školy a přejeme jim hodně elánu do budoucna.

Předávání ocenění pro nejlepší pedagogy Moravskoslezského kraje 2022.