Inteligentní budovy a domácnosti

Ve středu 2.3. 2022 se studenti francouzštiny z 2.C zúčastnili exkurze na Vysoké škole Báňské – Fakultě elektrotechniky a informatiky nabízenou v rámci projektu Zlepši si techniku.

Nejprve absolvovali přednášku zaměřenou na téma inteligentních budov a domácností. Během ní se žáci dozvěděli, jaké funkce taková domácnost může obsahovat a jaké výhody a úskalí s sebou takové bydlení nese. Měli taktéž možnost nahlédnout, jak může vypadat plán inteligentních domů a jakým způsobem s nimi studenti FEI pracují. 

Inteligentní domácnost si žáci vyzkoušeli na vlastní kůži ve výzkumném prostoru, který inteligentní domov simuluje a studenti vysoké školy se v něm učí, jak s moderními funkcemi pracovat. 

Studenti 2.C jsou rádi, že mohli tuto přednášku absolvovat. Díky ní lépe pochopili, jakým způsobem pracovat s moderní technikou tak, aby neškodila, ale pomáhala a zpříjemňovala život. Zároveň informace využijí ve svém eTwinningovém projektu ve francouzštině, ve kterém se podobný dům budou snažit sami navrhnout.