Výsledky školního kola Biologické olympiády

Školní kolo soutěže proběhlo v pátek 11. února 2022 za účasti celkem 39 žáků z 1.–4. ročníku.

Zájemci o biologii prokázali schopnost řešit  úlohy, jejichž obsah korespondoval s tématem pro tento ročník „Drž si balanc! aneb Rovnováhy a zpětné vazby v přírodě“.

Komu se podařilo nejlépe vybalancovat mezi úlohami, které často výrazně převyšují běžný rámec hodin biologie?  

V kategorii společné pro 1. a 2. ročník se vítězem stal Kamil Janošek z 2. B, na druhém a následně třetím místě se pak umístily Eliška Stoklásková z 2. C a Monika Vaníčková, rovněž z 2. C.

V kategorii 3.– 4. ročníku nejvyššího bodového zisku dosáhl Matěj Tvarůžka z 4. B a stal se vítězem v kategorii A. Druhé a třetí místo získaly v tomto pořadí Viktorie Hahnová z 3. B a Jana Hopjanová z 3. B.

Vítězům gratulujeme a přejeme hodně zdaru v krajském kole.