První místo v mezinárodním projektu Mene Tekel

Jana Hopjanová získala vynikající umístění ve výtvarné soutěži.

Mezinárodní projekt MENE TEKEL je nekomerčním multidisciplinárním festivalem s cílem připomínat historické mezníky nejen naší země, ale i dalších států Evropy s přesahem do částí světa, kde jsou porušována základní lidská práva. Projekt ve spolupráci s odbornými a paměťovými institucemi přináší svědectví o protiprávnosti totalitních režimů. Soustřeďuje se zejména na připomínání odkazu obětí nacismu a komunismu. Součástí projektu je i mezinárodní výtvarná soutěž pro žáky základních, středních a uměleckých škol. Tématem výtvarné soutěže letošního ročníku byla Cesta ke svobodě.

Jana Hopjanová, studentka naší 3. B, získala v kategorii středních škol nádherné 1. místo za grafiku s názvem „Svoboda znamená život, nesvoboda smrt.“ Ocenění ji bylo předáno dne 11. října 2021 na Novoměstské radnici v Praze ředitelkou projektu paní Mgr. Danielou Řeřichovou a radní hlavního města Prahy MgA. Hanou Třeštíkovou.