Moderní didaktika Roberta Čapka na SGO

Slezské gymnázium navštívil ve středu 12. ledna 2022 modernizátor české didaktiky Mgr. Robert Čapek, Ph.D.

Během prvního bloku semináře jsme se věnovali několika příkladům dobré praxe, které měly ilustrovat, jak může vypadat efektivní výuka učebního celku. Efektivitu přitom definuje zejména důraz na práci žáků a rozvoj jejich dovedností. Významným činitelem je také to, že žákům předkládáme aktivity, které jsou pro ně zajímavé a mohou v nich uplatnit své velmi různorodé talenty.

Druhou polovinu setkání tvořilo zamyšlení nad tím, jak žáky hodnotit podporujícím způsobem. Cílem je zmenšit stresovou zátěž žáků a navodit bezpečnou atmosféru, v níž žák bude schopen přijmout i konstruktivní kritiku či skutečně naslouchat doporučením svého učitele. Užitečnými nástroji jsou zde však také sebehodnocení žáků, vzájemné poskytování zpětné vazby mezi žáky a učitelova vlastní reflexe, založená na hodnocení získaném od žáků.

Seminář v základních rysech načrtl zcela nový koncept školní práce a náhledu na známkování. Jeho realizace je pro každého učitele výzvou, která stojí za zvážení. Doufáme, že spolupráce s doktorem Čapkem bude pokračovat i v budoucnu.