Den otevřených dveří na Slezském dveře skutečně otevřel

 Na druhé lednové úterní odpoledne (11. 1. 2022) jsme si naplánovali Den otevřených dveří.

Vzhledem k pandemické situaci jsme váhali, zda zájemce o studium z řad deváťáků a jejich rodiče pozvat k prohlídce školy virtuální nebo prezenční. Nakonec zvítězila touha po osobnějším kontaktu a škola doopravdy své dveře otevřela.

Uchystali jsme přísnou kontrolu zdravotních opatření, ale i přesto se zájemci o prohlídku školy do budovy doslova valili. Vím to, byla jsem u toho. Osobní procházka po škole, vždy v doprovodu některého z žáků Slezského gymnázia, naše návštěvníky nadchla. Vedle učeben a laboratoří, kde na ně čekal pestrý program, vyhodnotili jako cenné rozhovory s učiteli – to především rodiče možných budoucích gymnazistů, ale především se současnými studenty školy – z jejich projevu vyplynulo, že i přes občasné problémy je to u nás baví, že našli „svou parketu“, že si cení přístupu učitelů a partnerského jednání, na němž si Slezské gymnázium zakládá.

Z reakcí předkládáme alespoň tuto: „Jsem ráda, že jsem se na Den otevřených dveří vydala. Je to něco jiného než si informace číst nebo sledovat online prezentaci školy. Ani jsem nečekala tolik vstřícnosti a zájmu. Taky jste nachystali veselé aktivity a vaši žáci dokážou nás deváťáky zaujmout a motivovat k zapojení. Taky jsem se tu potkala s lidmi, které si pamatuji z mé školy – ještě loni jsem je potkávala na chodbách. A mám tu i kamarádky.“ Takto zhodnotila akci jedna z dívek, které jsme v učebně českého jazyka oslovili. Máme tedy za to, že Den otevřených dveří naplnil očekávání na obou stranách.

Velké díky patří zapojeným žákům naší školy, kteří se výzvy nezalekli a s návštěvníky s chutí hovořili o všech stránkách vzdělávacího procesu.