Kam s odpadem poradí Třídící patrola

Ekotým SGO je součástí projektu Třídící patrola, který vznikl ve spolupráci s odborem životního prostředí Magistrátu města Opavy.

Projekt byl iniciován na základě četných dotazů z řad občanů, kteří se na magistrát obraceli s otázkou, jak správně třídit odpad.

Cílem projektu je nabídnout řešení separace odpadu ušité na míru podle místa bydliště. To je také úkolem Třídící patroly, kterou bude doprovázet při setkáních s občany pracovník odboru životního prostředí. Třídící patrola bude snadno rozpoznatelná díky zářivě oranžovým vestám označeným názvem a logem. Autorkou loga je žákyně 3. B Jana Hopjanová.

Členové školního ekotýmu jsou připraveni vyrazit za občany a v souvislosti se změnou zákona o odpadech je zároveň motivovat ke snižování množství komunálního odpadu.