Přednáška o autismu pro seminář z psychologie

V úterý 30. listopadu 2021 se studenti semináře z psychologie zúčastnili přednášky na téma poruchy autistického spektra.

Přednášku pro nás připravila paní učitelka Nová, která nám teoreticky i prakticky přiblížila toto téma. Za nejvíce užitečné považujeme rozebrání praktických zkušeností, zejména jak s dětmi s touto poruchou pracovat ve školním prostředí, ale i doma. Zaujaly nás také výukové materiály, různé pracovní listy a pomůcky, které autistickým dětem pomáhají se zvládáním emocí, jejich vnitřních pocitů a neklidů. Také jsme se dozvěděli, jak hrát s takovými dětmi hry, jak je motivovat a usnadnit komunikaci s ostatními lidmi.