Ekonomická olympiáda cílí na finanční a ekonomickou gramotnost

Dne 24. listopadu 2021 se studenti Slezského gymnázia zúčastnili ekonomické olympiády.

Letos se opět konala soutěž, při které se studenti z celé republiky snažili ukázat své ekonomické znalosti. Ekonomická olympiáda je projekt, který má za cíl rozvinout finanční a ekonomické gramotnosti u studentů, a to formou testu. Pokud se uchazeči umístí, postupují do krajského kola, kdyby uspěli i v krajském, míří do kola finálového. Soutěž probíhala online formou ve dvou počítačových učebnách. Na test měli studenti čtyřicet minut. Skládal se z 25 ekonomických otázek. Po ukončení testu se studentům ukázalo procentuální hodnocení a počet správných odpovědí.

Věříme, že naši studenti postoupí a budou školu reprezentovat i při dalších kolech. Všem soutěžícím děkujeme za účast.