Měsíc filmu na školách opět na Slezském gymnáziu, a to samozřejmě i s hostem

Dne 18. listopadu 2021 přivítali seminaristé z dějepisu pana Zdeňka Jeníka, příslušníka disentu. Přednáška se týkala života za socialismu a jeho fungování.

Před návštěvou našeho hosta jsme zhlédli krátký film zaměřený na mladé odpůrce režimu. Přiblížilo nám to, jaké důsledky mohl odpor mít. Dokument pojednával o dívce, která si odporem vysloužila téměř 15 let ve vězení.

Poté k nám přišel již zmíněný host. Pan Jeník je novinář a také pamětník roku 1989. Sympatizoval s Chartou 77, což byl dokument, který kritizoval režim. Vyprávěl nám historii jeho rodiny a převážně jeho strýce, který byl vězněn 10 let a poté emigroval do Austrálie. Sám pan Jeník byl účasten na pohřbu Jaroslava Seiferta. Seminaristé měli připravené otázky, které panu Jeníkovi kladli. Odpovídal na ně obsáhle a srozumitelně. Dozvěděli jsme se, že relativně často ho navštěvovala STB. Na konci přednášky nám ukázal fotky z jeho mládí. Přednáška nám přiblížila perzekuci člověka, který s tehdejším režimem nesouhlasil.

Měli jsme připravenu ještě spoustu dotazů, ale z důvodu pokračování normálního vyučování jsme se museli s panem Jeníkem rozloučit a poděkovat mu za skvělou přednášku.