Skills of the Future

Kontakt se zajímavými osobnostmi nám pomáhá volit si vlastní profesní cestu s odvahou.

Dne 10. listopadu 2021 měli studenti společenskovědního semináře možnost zúčastnit se přednášky v podobě videokonference na téma “Skills of the Future”. Akci pořádala Aliance pro mladé (Alliance for YOUth) pod záštitou Zastoupení Evropské komise na Slovensku. Jedná se o alianci dobrovolně sdružených firem, která se snaží aktivně podporovat a propagovat programy pro mladé lidi s cílem pomoci jim v přípravě na vstup na trh práce.

Zahájení konference proběhlo v podobě rozhovorů s hosty, kdy se nám představila Ema Key Klučovská, 3D animátorka žijící v Americe, která nám přiblížila svou cestu, jak si splnila sen, a to pracovat pro slavná filmová studia v Hollywoodu. Spolupracovala například na animacích pro filmy, jako je Frozen, Avatar 2 a taky na hře Counter Strike.

V druhé části konference pro nás byl připraven program přednášek v oblastech digitálních technologií, udržitelnosti a kariérního poradenství. Přednášky vedli zaměstnanci významných společností, jako jsou Nestlé, Microsoft, Amrop Jenewein, dm drogerie markt, O2, Future Generation Europe, IBM, P.J. Servis, Tesco, Plzeňský Prazdroj, Accenture, MotivationLabs, StoryOus a SaltPay. Přednášky se týkaly témat jako například: Jak rozvíjet svoji kariéru už při studiu, Less waste – problematika odpadu či Marketing nové generace: lidé, business a technologie.