Cvičné testy FCE a CAE

14. října se na naší škole ve spolupráci s JŠ Hello konaly cvičné testy mezinárodních zkoušek FCE a CAE. Této příležitosti využilo na 90 žáků třetího a čtvrtého ročníku.

Všichni si ve stanoveném časovém limitu ověřili svou schopnost porozumět mluvenému i psanému projevu a také jak dobře ovládají gramatiku anglického jazyka. Na závěr měli za úkol napsat úvahu.

Vzhledem k vysokému počtu žáků, kteří test psali, trvalo opravení testů trochu déle než obvykle. Minulý týden ale všichni obdrželi osvědčení o absolvování cvičného testu s celkovým výsledkem, komentářem ke slohové práci a doporučeními, jak pokračovat v další přípravě na mezinárodní zkoušky Cambridge Exams.