Poučení o nanosvětě a pouť do Pevnosti poznání

Ve čtvrtek 4. listopadu 2021 žáci tří chemických seminářů a Emisaři SGO navštívili Pevnost poznání UP v Olomouci.

Absolvovali jsme přednášku na téma Nanotechnologie, dozvěděli jsme se, co je vlastně „nano“ a jaké je využití nanočástic a nanomateriálů. Asi každý zná pojem nanorouška, popřípadě respirátor. Nanorouška obsahuje nanočástice stříbrna ukotvené na vláknech, nanorespirátor se vyrábí jinou technologií, a není proto nikdy bílý.

Zajímavé byly informace o nanočásticích železa a jejich využití při léčbě nádorových onemocnění.

Po přednášce jsme navštívili expozice Pevnosti poznání, ze kterých jsme načerpali užitečné informace pro naše budoucí studium.