Žáci 1. ročníku prošli programem, který rozvíjí kompetence k učení

V pátek 3. září absolvovali žáci 1. ročníku SGO program Apollo – ten jim má předat řadu dovedností.

Zaměřujeme se na určení osobního učebního stylu, který by měli žáci u sebe posilovat, mohou však hledat poučení také ve stylech, jež se jim nezdají tak vlastní. Další oblastí, kterou se snažíme poznat, je lidská paměť. Že máme paměť krátkodobou a dlouhodobou, ví asi každý. Naši žáci se učili, jak kvalitně využít různé techniky zakotvení informací právě v té dlouhodobé paměti. Na řadu také přišly dovednosti v oblasti prezentování. Jak smysluplně a poutavě zprostředkovat to, co nás zaujalo, oslovilo, nadchlo? V čem jsme my sami nalezli motivaci nebo co by mohlo být důležité i pro spolužáky? Při tom lze využít pravidla prezentování. Jako velmi přínosnou hodnotí naši noví studenti hodinu, v níž se učili plánovat čas. Chceme-li, aby zbyl prostor i pro koníčky a záliby, potřebujeme si čas efektivně rozvrhnout.

Myslíme, že všechny tyto vědomosti by ale byly k ničemu, pokud by chyběla motivace. Proto jsme se s prváky bavili také o růstovém myšlení, které kromě jiného říká, abychom se nebáli chyb. Pomocí jejich řešení se také posouváme kupředu, učíme se. Růstové myšlení je o rozvoji jednotlivce. Pomůže každému sestavit „žebřík“, po němž může stoupat k výšinám vlastního vzdělání.