Školní rok 2021-22 byl slavnostně zahájen

Jsme velice rádi, že nám situace dovolila sejít se i letos na slavnostním zahájení nového školního roku. To proběhlo 1. září v Kulturním domě Na Rybníčku a sešli se zde nastupující studenti 1. ročníku, které často přišli podpořit jejich rodiče a prarodiče, se členy učitelského sboru.

Nové žáky přivítala ve svém proslovu ředitelka Slezského gymnázia Ing. Milada Pazderníková. Moderátorka setkání Mgr. Lenka Weiglhoferová pak představila jednotlivé vyučující. Na pódiu získaly své první společné foto i nastupující třídní týmy. Připomenout se patří i ty, kteří celé zahájení zpestřili svými uměleckými výstupy, ať se jednalo o zpěv Olgy Suchopárové či o dramatizaci Jana Mikulíka a Daniela Hartoše. 

Nezbývá než doufat, že úspěšné zahájení předznamená pro naše nové prváky i úspěchy naplněný zbytek studia. Ať se vám u nás daří!